วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557
    1.  สามารถกหนดรายวิชาเลือกเรียน  ได้ 1 วิชา / เทอม / ปี  (กำหนดรหัสวิชาเป็น "ล")
    2.  โอนข้อมูลโอเน็ตจากไฟล์ Excel  สทศ.
    3.  ปรับปรุงคำสั่งให้ทำงานเร็วขึ้น

จากคำถามหลาย ๆ คำถาม โปรแกรมสามารถทำได้นะครับ รายละเียดอยู่ในคู่มือ

  1. แบบปพ.1 ที่ใช้อยู่ ระดับประถมศึกษา คำนวณเกรดเฉลี่ยเฉพาะ(ป.4-6)เท่านั้น รายงานผลการเรียนชั้น(ป.1-3)ไม่คำนวณ
  2. ควรจะให้ผู้ใช้ปรับแก้ ร้อยละของโอเน็ตได้ค่ะ เพราะข้อมูลนี้ยังไม่นิ่งค่ะ ปีที่แล้ว ร้อยละ 20 แต่ปีนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 30
  3. ควรแก้ไปปีการศึกษาได้เนื่องจากมีนักเรียนเรียนซำ้ชั้น
  4. ดิฉันใช้โปรแกรมมีปัญหา ไม่สามารถเซฟไฟล์ที่แก้คำผิด เช่นชื่อนักเรียน ดำรงค์ เวลาพิมพ์ ค์ แล้วเครื่องไม่สามารถเซฟตัวอักษรนี้ได้ (เครื่องไม่ยอมให้เพิ่มเติม จะพิมพ์ได้แค่ " ดำรง") ทำให้ออกใบปพ.1ผิดค่ะ
Download ได้ที่
pp2551excel ระดับประถมศึกษา (update 7 พย 57) ฟรี  ถ้าโหลดไม่ได้ทดลอง คลิกขวา เลือก Save Link As หรือ ใช้ firefox
pp2551excel ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (update 7 พย 57)ฟรี ถ้าโหลดไม่ได้ทดลอง คลิกขวา เลือก Save Link As หรือ ใช้ firefox
ฟอนต์สำหรับใช้ในโปรแกรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือโปรแกรม
 ประกาศการใช้แบบพิมพ์
คำอธิบายการกรอกปพ.1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ 
แก้ Error 9 ของโปรแกรม
วิธีโอนข้อมูลโอเน็ตจาก สทศ. เข้าโปรแกรม
หากต้องการสนับสนุนการพัฒนา สามารถโอนเงินผ่านทาง atm ได้ที่ ธ.กรุงไทย 3240021501
แลกเปลี่ยนพูดคุย  http://www.facebook.com/pp2551excel

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบ ปพ.5 PP5Excel-Suriyan

สำหรับโรงเรียนที่สนใจแบบ ปพ.5 ด้วย excel  (PP5Excel-Suriyan) 
ค่าสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมละ 200 บาทครับ ใช้ได้ทั้งโรงเรียน
สนใจติดต่อได้ที่ suriyan.k@gmail.com

ความสามารถของโปรแกรม
·       คำนวณประมวลผลเวลาเรียน/ผลการเรียน อัตโนมัติ
·       จัดทำข้อมูลไม่เกินนักเรียน 45 คนต่อห้อง
·       กำหนดสถานะนักเรียนได้ (สถานะย้ายและออกจะไม่นำไปนับสรุปจำนวนนักเรียน)
·       ปรับเปลี่ยนช่วงคะแนนการประเมินได้
·       สรุปผลการประเมินแยกชาย/หญิง พร้อมแผนภูมิ
·       บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ 20 ช่อง
ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมจัดทำเอกสารแบบ ปพ.1, ปพ.3, ปพ.6, รายงานผลการเรียน หลักสูตร 2551

โปรแกรมจัดทำเอกสาร แบบ ปพ.1, ปพ.3 , ปพ.6 หลักสูตร 2551 ใบรับรอง รายงานผลการเรียน สรุปผลสัมฤทธิ์ ด้วย Excel  ระดับประถมศึกษา ,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ความสามารถของโปรแกรม
1. กรอกข้อมูลครั้งเดียวสามารถเชื่อมโยงออกเอกสารรายงานต่างๆได้
2. ออกใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล (ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือแนบสมุดพกนักเรียน)
3. รายงานสรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปี (สำหรับทำ SAR)
4. ออกใบรับรองการศึกษา (กระดาษ A4)
5. ออกเอกสาร ปพ.1 แบบสำเนา, ปพ.1 แบบจริง (กระดาษ A4 ตามแบบพิมพ์ สกสค.)
6. ออกเอกสาร ปพ.2
7. ออกเอกสาร ปพ.3 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (กระดาษ Legal ตามแบบพิมพ์ สกสค.)
8. สามารถพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติสำหรับเครื่องพิมพ์ 2 หน้า
9. ใช้งานได้กับ Microsoft Excel 2007, 2010

เรียนผู้ที่สนใจทุกท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจโปรแกรมเพิ่มในส่วนของ ปพ.6 ระดับประถมและมัธยมต้นเรียบร้อยแล้วครับสามารถติดต่อสนับสนุนการพัฒนาได้ครับ
ความสามารถโปรแกรม
1. ออกปพ.1,3,7,สรุปผลสัมฤทธิ์ (ตามโปรแกรมชุดเดิม)
2. ออกรายงาน ปพ.6 (หน้าปก,ความคิดเห็นผู้ปกครอง,รายงานคะแนนระหว่างภาค,รายงานคะแนนปลายปี) ใบรับรองเกรดเฉลี่ย
3. โอนข้อมูลคะแนนโอเน็ตจาก สทศ ได้โดยไม่ต้องคีย์เอง
4.  รองรับการเลือกวิชาเรียนนักเรียนแตกต่างกัน เทอมละ 1 วิชา

 ดาวโหลด ตัวอย่างโปรแกรมระดับประถม  + ปพ.6 + ใบรับรองเกรดเฉลี่ย (18 รายวิชา / ปี)  500 บาท
 ดาวโหลด ตัวอย่างโปรแกรมระดับมัธยม  + ปพ.6 + ใบรับรองเกรดเฉลี่ย(18 รายวิชา / ปี)  500 บาท